Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Dlaczego dziś wybieramy Chrystusa? Bo tak łatwiej? Nie, bo Chrystus jest wszystkim. Jest z Nim trudniej, ale piękniej! Bo Chrystus to jest „więcej” i „wyżej”! Bo nie mamy dokąd pójść. On nadaje sens każdej naszej chwili. Radosnej czy smutnej. Każda okruszyna miłości dzięki Niemu otrzymuje wieczność. Z nim nie jestem sam. I mam jedną pewność że wybierając Chrystusa zawsze i wszędzie, Jemu zaufawszy nie zawstydzę się na wieki.


Treść czuwania modlitewnego ku czci Błogosławionej Karoliny przygotowanego i zrealizowanego przez młodzież KSM z Woli Rzędzińskiej oraz młodzież z naszej Parafii:


1. Pieśń: Duchu Święty przyjdź

1.Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
2.Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
3.Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemie.
4.Błogosławieni, którzy łakną i pragnął sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5.Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6.Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7.Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8.Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.

Ona padła, umarła,
Już jej nie ma...
Już nie ma jej śladów stóp
Na ścieżce do kościoła...
Już nie ma jej kropli potu na czole,
Gdy wracała zmęczona po pracy do domu...
Już nie słychać jej szybkiego bicia serca....
Już wiatr nie przywieje cichych słów modlitwy i uwielbienia...
Już...już jej nie ma...
Tak...Karoliny nie ma tu, teraz między nami cieleśnie, ale zapewne jest obecna w naszych myślach i sercach. Ciężki był krzyż, który musiała nieść. Krzyż bólu, wyczerpania i dramatycznych prób podjęcia ucieczki. I rzeczywiście „ona umarła”, ale poniosła swój krzyż wzniośle i odważnie, poniosła go z największą czcią, jaką tylko człowiek może ofiarować Bogu. A my? Jak niesiemy swoje małe, a jakże dla nas uciążliwe krzyże?

Wybór należy do nas: odejść, albo iść za Chrystusem w przekonaniu, że to On ma słowa życia wiecznego. I trzeba pamiętać, że ten wybór obejmuje również decyzję na codzienne branie krzyża nie w samotności – ale wraz z Chrystusem, który na nim najpełniej króluje. Uczynić Chrystusa swoim królem nie oznacza zapewnić sobie władzę i dostatek, ale pozwolić by panował nad naszymi myślami, pragnieniami, uczuciami, czynami.

2. Pieśń: Pan jest mocą swojego ludu

Karolina uczyła nas żyć,
Żyć po dobremu,
Nie po naszemu,
Lecz po swojemu.

Uczyła szanować,
Szanować szczerze
I w sobie budować
Jak bytować w wierze.

Uczyła rozumieć
Wszystko po trochu.
I jedno umieć:
Że życie ziemskie
Zaczyna się
I kończy się na prochu.

Boże tak bardzo wierzę...
W horoskopy, w to, że ziemia jest okrągła
I wiele ludzkich prawd...
Dlaczegóż wiec pytasz mnie: „Czy wierzysz?”
Boże czasem tak banalne są Twe pytania...

Ale czy na pewno? Czy pytanie o wiarę jest pytaniem banalnym? Więc czym właściwie jest dla mnie wiara? Jak rozumiem jej znaczenie? Błogosławiona Karolina, ta 16-letnia dziewczyna w tak krótkim czasie swego życia, zdążyła pojąć i doskonale opanować oraz oprawić istotę prawdziwej wiary. Wiary w Jedynego, Dobrego, Miłosiernego Boga-Przyjaciela.

3. Pieśń: Przyjaciela mam

Dlaczego dziś wybieramy Chrystusa? Bo tak łatwiej? Nie, bo Chrystus jest wszystkim. Jest z Nim trudniej, ale piękniej! Bo Chrystus to jest „więcej” i „wyżej”! Bo nie mamy dokąd pójść. On nadaje sens każdej naszej chwili. Radosnej czy smutnej. Każda okruszyna miłości dzięki Niemu otrzymuje wieczność. Z nim nie jestem sam. I mam jedną pewność że wybierając Chrystusa zawsze i wszędzie, Jemu zaufawszy nie zawstydzę się na wieki.

Rzeczą wielką jest się modlić,
Uczynić znak krzyża Chrystusowego,
Porozmawiać z Jezusem,
Który przecież za ciebie i za mnie zginął,
który prześladowanie cierpiał dla sprawiedliwości.
Tak... – tak mówi Kościół,
A jak mówisz Ty?
Ty nic nie mówisz?
Milczysz jak głaz.
Śledzisz wzrokiem spacerującego krzyżaka,
któremu życzysz śmierci.
I już twoja stopa wisi nad jego sylwetką,
Ale Pan daje ci jeszcze jedną szansę,
Jeszcze raz mówi: „Pójdź za Mym głosem!”

4. Pieśń: Pan jest Pasterzem moim

Chrystus mówi do każdego i każdej z nas: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosić będziecie w imię moje“. Uwierzmy Chrystusowi. Uwierzmy, że On pierwszy was wybrał, abyśmy ze swej strony mogli w sposób wolny dokonać wyboru.

Wsłuchując się w te słowa rozważmy sens naszej egzystencji, naszego poświęcenia, które ofiarujemy Bogu. Jak wielkie ono jest? Jaki ma wymiar? Czy może jestem tylko biernym chrześcijaninem, dla którego Msza święta i codzienna modlitwa stała się nic nie znaczącą rutyną?

Nie lękajmy się zawsze wybierać Chrystusa. Niech ten wybór kształtuje naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Niech nadaje kształt naszemu życiu, abyśmy przynosząc obfite owoce wiary, nadziei i miłości stawali się coraz bardziej autentycznymi świadkami odkupienia dla przyszłych pokoleń.

5. Pieśń: Ty tylko mnie poprowadź

Boże naucz nas młodych prawdziwej miłości i czystości. Niech nasze relacje z drugim człowiekiem będą przepełnione wrażliwością i troska o drugiego.
„Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? A król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”

Pomóż nam zrozumieć, że „Ból może nas osaczyć i przestraszyć, ale nie zatruć. Niesprawiedliwość może nas zaatakować, ale nie złamać. Niedorzeczność może nas opluć, ale nie zatopić.
Jedynie nasza własna obojętność może nas przywieźć do upadku ducha, a tym samym wsączyć w nas śmiertelny jad”.
Zastanówmy się więc: „Kiedy czynimy dobro tym. Którzy nas otaczają? Ile razy, nawet niechcący, wypuszczamy kolce, które wbijają się później w czyjeś żywe serce”.

Wypróbowałeś już wiele dróg, szukając szczęścia. Dlaczego nie miałbyś spróbować otworzyć dla Mnie swego serca, właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek dotąd ci się to udało.
Kiedykolwiek otwierasz swoje serce, kiedykolwiek podejdziesz dostatecznie blisko, słyszysz Mnie, jak powtarzam nieustannie, nie ludzkimi słowami, lecz w duchu:
„Nieważne co zrobiłeś, kocham cię dla ciebie samego. Przyjdź do mnie ze swoją niedolą i grzechami, zmartwieniami i potrzebami i ze wszystkim w tobie, co domaga się miłości. Stoję u drzwi twego serca i kołaczę. Otwórz się na Mnie, PONIEWAŻ JA PRAGNĘ CIEBIE KOCHAĆ.”

A teraz Kochana Siostro, Kochany Bracie pozwól się poprowadzić Duchowi Świętemu, pozwól się poprowadzić twemu sercu, które pragnie się oczyścić, które pragnie jaśnieć blaskiem jak serce bł. Karoliny. Weź, więc teraz kamień. Kamień swojej niedoli, grzechu, kamień zmartwień i bólu. Weź go i złóż u stóp Tej, która nigdy nie zwątpiła w Bożą pomoc, Tej, która całkowicie zaufała Chrystusowi powierzając Mu swoje życie. Tej, Która ukochała Chrystusa ponad swoje życie.

6. Pieśń: Jak łania
7. Pieśń: Dotknij Panie
8. Pieśń: Ofiaruje Tobie


Bracia i Siostry,
jesteśmy wezwani do budowania Jezusowego królestwa.
On chce panować w nas i przez nas.
Przyjmijmy Chrystusa za swego Króla!
Oddajmy swe życie pod Jego panowanie!
Uczyńmy to w sposób wolny,
ufając Jego mocy.
Niech każdy i każda,
wymieni własne imię,
aby ten akt oddania był osobistym zawierzeniem
wobec Boga i zgromadzonego tu Kościoła:

Wybór Chrystusa

Ja, ..................
Wspominając swój własny chrzest
Wierzę i wyznaję:
że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego,
i Jego jest chwała, majestat, moc i władza
przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki.

On jest Panem dziejów.
Do Niego należy władza królewska.
On panuje nad narodami.
On jest moim Panem!
W tej wierze pragnę żyć
i pragnę być jej świadkiem
wobec przyszłych pokoleń.

Panie Jezu Chryste!
Poddaję siebie,
moje życie obecne i przyszłe
Pod Twoje panowanie.

Tobie całkowicie się oddaję
i postanawiam każdego dnia odczytywać Twoją wolę,
i współpracując z Twoją łaską
wypełniać ją w miłości Boga i bliźniego.

Dołożę wszelkich starań
Aby moja rodzina, środowisko i Ojczyzna
Coraz doskonalej stawały się Twoim królestwem
Aż wypełni się ono w dniu Twego przyjścia na końcu czasów.

Dzisiaj we wspólnocie z braćmi i siostrami
za apostołem Piotrem powtarzam:
„Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego,
A myśmy poznali i uwierzyli,
Że Ty jesteś Chrystus
Boga Syn – Zbawiciel!”

Przy Tobie zatem chcę trwać jako wierny sługa Twojego królestwa.
Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący,
W Trójcy jedyny
I wszyscy święci.
Amen.

9. Piosenka: Jesteś Królem

Błogosławiona Karolino, Ty, któraś każdego dnia uwielbiała i czciła Chrystusa, jako swego jedynego Pana i Króla. Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy i prosimy cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem, wspierała nas we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to o droga nasza Patronko, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

10. Piosenka: Błogosławieństwo
11. Piosenka: Cichy zapada zmrok

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Sanktuarium w Zabawie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.