Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Wezwania litanii do bł. Karoliny stały się motywem do poetyckich przemyśleń pana Józefa Trytka.
Rozważania te mogą posłużyć jako pomoc do modlitewnych spotkań w czasie nawiedzenia relikwii czy własnych poszukiwań pogłębienia i zrozumienia przesłania, które niesie Błogosławiona Karolina.


LITANIA
Kyrie elejson- zmiłuj się nasz Panie!
Chryste elejson - wysłuchaj błaganie!
Kyrie elejson- niechaj tak się stanie.

Zmiłuj się Ojcze- Świata Stworzycielu,
Zmiłuj się Synu- nasz Odkupicielu,
Umocnij Duchu – nasz Pocieszycielu.
Okaż nam litość Święta Trójco Cała.
Zmiłuj się, Zmiłuj! Tobie wieczna Chwała.

Matko Niebieska do Ciebie wzdychamy!
O Twoją pomoc żarliwie błagamy,
By Pan darował nasze ciężkie winy,
Przez wstawiennictwo świętej Karoliny,
Której zanosim o litość błaganie:
Prośby do Boga składając w litanię.


I
Bożą Świątynią jest człowieka Ciało,
Na Boży obraz stworzone zostało;
Ażeby z grzechów odkupić człowieka
Sam Bóg się w ciało ludzkie przyobleka.

Strzegła czystości jako oka źrenicy,
Dla jej obrony własną krew przelała,
Więc Karolinie Świętej męczennicy
Pragnę powierzyć czystość mego ciała.

Ona jest miarą prawdziwej miłości,
Bym jej nie splamił złymi uczynkami,
O męczennico w obronie czystości
Módl się za nami.


II
Każdy kto dotknął krzyża tajemnicy,
Tak jak dotknęli Święci męczennicy,
Chrystusowego zna wartość cierpienia,
Które się stało ceną Odkupienia.

W krzyż Chrystusowy stale zapatrzona,
Jezusa szczerze sercem ukochała,
Jej śmierć męczeńska była przeznaczona,
Bo drogą krzyża do nieba iść chciała.

Kiedy cierpienie do nas się przybliża,
Spraw byśmy w bólu nie zostali sami.
-Chrystusowego Apostołko Krzyża
Módl się za nami.


III
Wiele tajemnic w różańcu się kryje;
Radości, chwały światło z niego bije,
Ale najwięcej tajemniczych treści
Skrywa różaniec wśród ziaren boleści.

Z różańcem nigdy się nie rozstawała,
Była z nim w chacie, w kościele, pod gruszą,
W godzinie śmierci też go odmawiała,
Zanim do nieba poszła z czystą duszą.

Różaniec zawsze chroni nas od złego,
By świat nas nie zwiódł swymi pokusami
-Wierna Czcicielko Różańca Świętego
Módl się za nami.


IV
Krzyż Chrystusowy jest miarą miłości,
A miłość miarą wiecznej szczęśliwość.
Z miłości posłał Bóg Swego Syna
To Ewangelia, to Dobra Nowina!

Pod gruszą dzieci prawdy nauczała,
Lecz nie dlatego świadkiem prawdy była,
Że dobrze Świętą Ewangelię znała,
Lecz, że świętością Ewangelii żyła.

By się mógł podnieść z wielkiego upadku
Człek powalony ciężkimi grzechami;
O niestrudzony Ewangelii Świadku!
Módl się za nami.


V
Wiara iść musi w parze z uczynkami,
Które miłości stają się darami;
Gdy ktoś na miłość swe serce zawiera
To wiara w sercu jego obumiera.

Przypatrzmy się więc świętej Karolinie,
Jak się modliła i jak pracowała;
Wiara się u niej objawiła w czynie,
Przez który chwałę Nieba otrzymała.

Wszak bez uczynków wiara nic nie może;
Byśmy karmili wiarę uczynkami,
Ty Karolino wiary żywej wzorze,
Módl się za nami.


VI
Cóż piękniejszego może być na ziemi
Niż kwiat, co w słońcu barwami się mieni?
Cóż piękniejszego niźli życie czyste,
Które nam daje szczęście wiekuiste?

Jej czyste życie było lilii kwiatem;
Jej śmierć męczeńska była ściętą różą;
Lecz zło nie może panować nad światem,
Gdy czyste serca za przykład nam służą.

Tyś pośród wielu brudów na tym świecie
Czysta, jak lilia pomiędzy cierniami!
Najcudowniejszy polskiej ziemi kwiecie
Módl się za nami.


VII
Sam Bóg w świątyni ma swoje mieszkanie
Dlatego człowiek musi mieć staranie
O kościół, bowiem przyjdzie na każdego
Kres i zapuka dla Domu Bożego.

Dbała o wszystkie miejsca uświęcone;
Stroiła krzyże, kapliczki kwiatami,
Na ołtarz lilie kładła ulubione,
Świątynię Pańską wspierała darami.

Kto dba o kościół wiele dobra czyni,
W godzinie śmierci wspomóż go łaskami;
Ty opiekunko troskliwa Świątyni
Módl się za nami.


VIII
Gdy przyzywamy Bożego Imienia
W słowach wdzięczności, prośby, uwielbienia,
Ślemy modlitwę do samego Nieba,
Choć Bogu słów tych przecież nie potrzeba.

Modlitwa zawsze sił jej dodawała;
Gdy pracowała ciężko w pocie czoła,
Gdy się cieszyła i kiedy cierpiała,
Taka jej była modlitewna szkoła.

O Karolino! Naucz nas ufności,
Która modlitwy staje się słowami.
Wzorze prawdziwej chłopskiej pobożności
Módl się za nami.


IX
Jak głodny człowiek łaknie kromki chleba
Tak i dobroci ludzkiej mu potrzeba;
Tą prostą prawdę uzmysławiasz sobie
W cierpieniu, w smutku, w bólu i w chorobie.

Mówiono o niej anioł nie dziewczyna,
Kiedy spieszyła z pomocą w potrzebie;
Dobrą i świętą była Karolina,
Zawsze gotową ofiarować siebie.

Przypatrzmy się dziś powołaniu swemu!
Na ile dzielić chcemy się dobrami?
Ty nie strudzona w posłudze bliźniemu
Módl się za nami.


X
Prawo kamiennych tablic nakazuje,
Że ten kto ojca i matkę szanuje
Szczęśliwie będzie żył przez długie lata,
Bo taka Boga Ojca jest zapłata.

Znała na pamięć słowa dekalogu
I wypełniała wszystkie przykazania
Posłuszna woli rodziców i Bogu
Jest dla nas wzorem do naśladowania.

Dar rodzicielstwa i trud wychowania,
Tych długów nigdy nie spłacimy sami;
Rodziców ucząc nas poszanowania
Módl się za nami.


XI
Którą z dróg wybrać, aby dojść do celu?
Jezu mój mistrzu i nauczycielu
Ty mnie poprowadź, jesteś moim Bogiem
Troskliwym Ojcem, Boskim Pedagogiem

Gorliwie wiejskie dzieci nauczała
W polu pod gruszą lub u stryja w domu,
Przekazać wiedzę wspaniale umiała
Bez wyższych studiów, kursów i dyplomu.

Spraw byśmy wiedzę poznawali wszelką,
Ciesząc się Ducha Świętego darami;
Gorliwą jesteś wszak nauczycielką
Módl się za nami.


XII
Kościół to jedność- wspólnota duchowa;
Święty Dom Boży -wspólnota domowa.
Miłość i Chrystus to jego filary
I my strzegący depozytu wiary.

Wzrastała w domu prawdziwej miłości,
Mówiąc inaczej w domowym kościele,
Który stworzyli jej rodzice prości,
A ona miała udział w tymże dziele.

Gdy Święty Kościół dziś o jedność woła,
Złącz nas w rodzinach miłości więzami,
Ty domowego strażniczko kościoła
Módl się za nami.


XIII
Pracując zawsze robisz coś dobrego,
Więc się nie pytaj, co będziesz miał z tego,
Jakie korzyści da ci Twoja praca,
Ważne, że Ciebie duchowo wzbogaca.

Od lat najmłodszych ciężko pracowała,
W domu i w polu i na pańskiej roli,
Całym się sercem pracy oddawała
Posłuszna Bogu i rodziców woli.

Twa praca była drogą do świętości.
My chcemy kroczyć Twoimi drogami.
Ty któraś wzorem jest pracowitości
Módl się za nami.


XIV
Jakich wartości człowiek poszukuje?
Czego najbardziej światu dziś brakuje?
Źródeł energii? Lekarstw?, Pożywienia?
Jan Paweł twierdził, że ludzi sumienia!

Gdzieś się zapodział świat dawnych wartości;
Gdy słowo honor, jeszcze coś znaczyło
To dla obrony człowieczej godności
Nawet i życie oddać warto było.

Gdy wokół tyle jest niegodziwości
Potrzebny światu człowiek z zasadami;
Przykładzie zwykłej ludzkiej uczciwości
Módl się za nami.


XV
Wszyscy się zgodzą i nikt nie zaprzeczy,
Że marzą nam się zawsze dobre rzeczy.
Dobry samochód albo dobra praca
Albo to, co nas duchowo wzbogaca.

Owo odwieczne dobroci pragnienie
Nadzieją przecież dobra jest wiecznego,
Bo świętym pragnie być Boże stworzenie
I w Niebie szczęścia oczekuje swego.

Jak gwiazda, która się na niebie złoci
Pokój zwiastując między narodami
Tyś apostołem prawdziwej Dobroci
Módl się za nami.


XVI
Wiele nam prawdy mówi o człowieku
Kaplica ofiar dwudziestego wieku.
Tam w ciszy wokół trumien Karoliny
Czuwają młodzi chłopcy i dziewczyny.

Zginęli śmiercią tragiczną w młodości,
Lecz pamięć o nich przecież nie zaginie,
Dzięki modlitwie naszej i miłości
Chrystusa, dzięki świętej Karolinie.

Ty, która tulisz bitych, poniżonych
I współbolejesz z ofiar rodzinami;
Pocieszycielko wrażliwa skrzywdzonych
Módl się za nami.


XVII
Gdy ciemność nocy żeglarzy ogarnie,
Nadzieją dla nich są morskie latarnie.
Gdy się zagubisz i żyjesz bez celu,
Chciałbyś zobaczyć światełko w tunelu.

Tym światłem bądź mi święta Karolino
I spraw bym nigdy nie lękał się złego;
A choćbym kroczył i ciemną doliną-
Pan mym Pasterzem nie brak mi niczego.

Daj moc słabnącym, pokrzep utrudzonych
Pomóż ze złymi zerwać skłonnościami;
Ty, która jesteś Światłem Zagubionych
Módl się za nami.


XVIII
Przyjaciel to ktoś dla nas bardzo ważny!
To człowiek szczery, szlachetny, odważny,
Który pomaga, na wdzięczność nie czeka;
Przyjaźń największym jest skarbem człowieka.

Była otwarta i bardzo lubiana,
Gdyż się dzieliła smutkiem i weselem;
Przez rówieśników bardzo szanowana,
Lecz tylko Jezus był jej przyjacielem.

Z Chrystusem przeszłaś drogę swojej kaźni,
Takimi przyjaźń rządzi się prawami;
Ty, któraś wzorem jest szczerszej przyjaźni
Módl się za nami.


XIX
Głos rozciął ciszę, jak miecz archanioła;
Pracować będziesz musiał w pocie czoła,
Jak ojciec Adam na kawałek chleb,
By żyć na ziemi pracować potrzeba.

Od lat najmłodszych ciężko pracowała;
Na ojców roli, a także we dworze,
Gdy mniej zrobiła zapłaty nie brała
Mówiąc, że Boga oszukać nie może.

Ty która znałaś smak chłopskiej niedoli,
Obdaruj polska wieś swymi łaskami;
Patronko tych co pracują na roli
Módl się za nami.


XX
Pierścień jest znakiem wyznanej miłości,
Lilia symbolem panieńskiej czystości.
Kto pierścień z lilią komuś ofiaruje,
Tym samym czystą miłość pieczętuje.

Gdy zdecydują chłopak i dziewczyna
Przyjąć wzajemnie dar tego pierścienia,
To ich wspomaga święta Karolina,
A miłość czyste serca opromienia.

Młodym szczególna pomoc się należy,
Bo młodzi pragną żyć ideałami;
O Karolino! -Patronko młodzieży
Módl się za nami.


XXI
Świętość osiągnąć trzeba tu na ziemi!
I my możemy też zostać świętymi!
Bóg nas powołał wszakże do świętości,
Byśmy z Nim trwali w wiecznej szczęśliwości.

Droga do nieba to najprostsza droga,
Przez którą przeszło ludzi świętych wielu;
Ty Karolino prowadź nas do Boga,
Z Tobą na pewno dojdziemy do celu.

Gdy przyjdzie Jezus sądzić świat z miłości,
Oby nas zastał z czystymi sercami
Tyś przewodniczką w drodze do świętości
Módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
-wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
-zmiłuj się nad nami!

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Sanktuarium w Zabawie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.